Trường THPT Nguyễn Huệ

M

DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM HỌC 2016 - 2017

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017
DANH MỤC SÁCH MỚI
NĂM HỌC 2016 - 2017


DANH MỤC SÁCH MÔN LỊCH SỬ
NH 2016-2017
STT
TÊN SÁCH
TÊN TÁC GiẢ
TÊN NHÀ XB
NĂM XB
MÃ SỐ ĐĂNG KÝ
1
TT 20 năm đề thi olympic 30 tháng 4 Lịch sử 10
Ban tổ chức kỳ thi
ĐHQG HN
2014
STK03050
2
TT 20 năm đề thi olympic 30 tháng 4 Lịch sử 10
Ban tổ chức kỳ thi
ĐHQG HN
2014
STK03051
3
TT 20 năm đề thi olympic 30 tháng 4 Lịch sử 11
Ban tổ chức kỳ thi
ĐHQG HN
2014
STK03052
4
TT 20 năm đề thi olympic 30 tháng 4 Lịch sử 11
Ban tổ chức kỳ thi
ĐHQG HN
2014
STK03053
5
TT 20 năm đề thi olympic 30 tháng 4 Lịch sử 11
Ban tổ chức kỳ thi
ĐHQG HN
2014
STK03054
6
TT 20 năm đề thi olympic 30 tháng 4 Lịch sử 11
Ban tổ chức kỳ thi
ĐHQG HN
2014
STK03055
7
 1260 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12
TS Trương Ngọc Thới
ĐHQG HN
2016
STK03056
8
 1260 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12
TS Trương Ngọc Thới
ĐHQG HN
2016
STK03057
9
 1260 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12
TS Trương Ngọc Thới
ĐHQG HN
2016
STK03058
10
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 theo chủ đề
TS Trương Ngọc Thới
ĐHQG HN
2016
STK03059
11
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 theo chủ đề
TS Trương Ngọc Thới
ĐHQG HN
2016
STK03060
12
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 theo chủ đề
TS Trương Ngọc Thới
ĐHQG HN
2016
STK03061
13
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch sử 12
TS Trương Ngọc Thới
ĐHQG HN
2016
STK03062
14
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch sử 12
TS Trương Ngọc Thới
ĐHQG HN
2016
STK03063
15
Trắc nghiệm Lịch sử 12
Nguyễn Xuân Trường
GDVN
2016
STK03064
16
Trắc nghiệm Lịch sử 12
Nguyễn Xuân Trường
GDVN
2016
STK03065
17
Trắc nghiệm Lịch sử 12
Nguyễn Xuân Trường
GDVN
2016
STK03066
18
Trắc nghiệm Lịch sử 12
Nguyễn Xuân Trường
GDVN
2016
STK03067
19
Trắc nghiệm Lịch sử 12
Nguyễn Xuân Trường
GDVN
2016
STK03068
20
Hướng dẫn luyện thi THPT quốc gia môn Lịch sử
TS Trương Ngọc Thới
ĐHQG HN
2016
STK03069
21
Hướng dẫn luyện thi THPT quốc gia môn Lịch sử
TS Trương Ngọc Thới
ĐHQG HN
2016
STK03070
22
TT đề thi Olympic 30 tháng 4, lần thứ XXII-2016 Lịch sử
Ban tổ chức kỳ thi
ĐHQG HN
2016
STK03071
23
TT đề thi Olympic 30 tháng 4, lần thứ XXII-2016 Lịch sử
Ban tổ chức kỳ thi
ĐHQG HN
2016
STK03072
24
Bộ đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử
TS Trương Ngọc Thới
ĐHQG HN
2016
STK03073
25
Bộ đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử
TS Trương Ngọc Thới
ĐHQG HN
2016
STK03074
26
Bộ đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử
TS Trương Ngọc Thới
ĐHQG HN
2016
STK03075
27
Bộ đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử
TS Trương Ngọc Thới
ĐHQG HN
2016
STK03076
28
Luyện thi cấp tốc môn Lịch sử
TS Trương Ngọc Thới
ĐHQG HN
2015
STK03077
29
Luyện thi cấp tốc môn Lịch sử
TS Trương Ngọc Thới
ĐHQG HN
2015
STK03078DANH MỤC SÁCH MÔN ĐỊA LÝ
NH 2016-2017
STT
TÊN SÁCH
TÊN TÁC GiẢ
TÊN NHÀ XB
NĂM XB
MÃ SỐ ĐĂNG KÝ
1
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Địa lý 10
Nguyễn Thị Thiện Mỹ
ĐHQG HN
2014
STK03550
2
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Địa lý 10
Nguyễn Thị Thiện Mỹ
ĐHQG HN
2014
STK03551
3
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Địa lý 10
Nguyễn Thị Thiện Mỹ
ĐHQG HN
2014
STK03552
4
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Địa lý 10
Nguyễn Thị Thiện Mỹ
ĐHQG HN
2014
STK03553
5
TT 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Địa lý 10
Ban tổ chức kỳ thi
ĐHQG HN
2014
STK03554
6
TT 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Địa lý 10
Ban tổ chức kỳ thi
ĐHQG HN
2014
STK03555
7
TT 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Địa lý 10
Ban tổ chức kỳ thi
ĐHQG HN
2014
STK03556
8
TT 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Địa lý 10
Ban tổ chức kỳ thi
ĐHQG HN
2014
STK03557
9
Câu hỏi và bài tập kỹ năng Địa lý 10
PGS.TS Nguyễn Đức Vũ
ĐHQG HN
2015
STK03558
10
Câu hỏi và bài tập kỹ năng Địa lý 10
PGS.TS Nguyễn Đức Vũ
ĐHQG HN
2015
STK03559
11
Câu hỏi và bài tập kỹ năng Địa lý 10
PGS.TS Nguyễn Đức Vũ
ĐHQG HN
2015
STK03560
12
TT 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Địa lý 11
Ban tổ chức kỳ thi
ĐHQG HN
2014
STK03561
13
Câu hỏi và bài tập kỹ năng Địa lý 11
PGS.TS Nguyễn Đức Vũ
ĐHQG HN
2013
STK03562
14
Học tốt địa lý 11
PGS.TS Nguyễn Đức Vũ
ĐHQG HN
2015
STK03563
15
Học tốt địa lý 11
PGS.TS Nguyễn Đức Vũ
ĐHQG HN
2015
STK03564
16
Học tốt địa lý 11
PGS.TS Nguyễn Đức Vũ
ĐHQG HN
2015
STK03565
17
Trắc nghiệm Địa lý 12
Đỗ Anh Dũng
GDVN
2016
STK03566
18
Trắc nghiệm Địa lý 12
Đỗ Anh Dũng
GDVN
2016
STK03567
19
Trắc nghiệm Địa lý 12
Đỗ Anh Dũng
GDVN
2016
STK03568
20
Trắc nghiệm Địa lý 12
Đỗ Anh Dũng
GDVN
2016
STK03569
21
Trắc nghiệm Địa lý 12
Đỗ Anh Dũng
GDVN
2016
STK03570
22
928 câu hỏi và bài thực hành trắc nghiệm Địa lý 12
Nguyễn Cao Phương
ĐHQG HN
2016
STK03571
23
928 câu hỏi và bài thực hành trắc nghiệm Địa lý 12
Nguyễn Cao Phương
ĐHQG HN
2016
STK03572
24
928 câu hỏi và bài thực hành trắc nghiệm Địa lý 12
Nguyễn Cao Phương
ĐHQG HN
2016
STK03573
25
928 câu hỏi và bài thực hành trắc nghiệm Địa lý 12
Nguyễn Cao Phương
ĐHQG HN
2016
STK03574
26
928 câu hỏi và bài thực hành trắc nghiệm Địa lý 12
Nguyễn Cao Phương
ĐHQG HN
2016
STK03575
27
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Địa lý 12 theo chủ đề
Nguyễn Hoàng Anh
ĐHQG HN
2016
STK03576
28
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Địa lý 12 theo chủ đề
Nguyễn Hoàng Anh
ĐHQG HN
2016
STK03577
29
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Địa lý 12 theo chủ đề
Nguyễn Hoàng Anh
ĐHQG HN
2016
STK03578
30
22 đề trắc nghiệm môn Địa lý
Nguyễn Hoàng Anh
ĐHQG HN
2016
STK03579
31
22 đề trắc nghiệm môn Địa lý
Nguyễn Hoàng Anh
ĐHQG HN
2016
STK03580
32
22 đề trắc nghiệm môn Địa lý
Nguyễn Hoàng Anh
ĐHQG HN
2016
STK03581
33
Ôn luyện trắc nghiệm thi THPT Quốc gia năm 2017 KHXH ( LS, ĐL, GDCD)
Nguyễn Mạnh Hưởng
ĐHSP
2017
STK03582
34
Ôn luyện trắc nghiệm thi THPT Quốc gia năm 2017 KHXH ( LS, ĐL, GDCD)
Nguyễn Mạnh Hưởng
ĐHSP
2017
STK03583
35
Ôn luyện trắc nghiệm thi THPT Quốc gia năm 2017 KHXH ( LS, ĐL, GDCD)
Nguyễn Mạnh Hưởng
ĐHSP
2017
STK03584
36
Ôn luyện trắc nghiệm thi THPT Quốc gia năm 2017 KHXH ( LS, ĐL, GDCD)
Nguyễn Mạnh Hưởng
ĐHSP
2017
STK03585
37
Ôn luyện trắc nghiệm thi THPT Quốc gia năm 2017 KHXH ( LS, ĐL, GDCD)
Nguyễn Mạnh Hưởng
ĐHSP
2017
STK03586
38
Ôn luyện trắc nghiệm thi THPT Quốc gia năm 2017 KHXH ( LS, ĐL, GDCD)
Nguyễn Mạnh Hưởng
ĐHSP
2017
STK03587
39
Ôn luyện trắc nghiệm thi THPT Quốc gia năm 2017 KHXH ( LS, ĐL, GDCD)
Nguyễn Mạnh Hưởng
ĐHSP
2017
STK03588
40
Ôn luyện trắc nghiệm thi THPT Quốc gia năm 2017 KHXH ( LS, ĐL, GDCD)
Nguyễn Mạnh Hưởng
ĐHSP
2017
STK03589
41
Ôn luyện trắc nghiệm thi THPT Quốc gia năm 2017 KHXH ( LS, ĐL, GDCD)
Nguyễn Mạnh Hưởng
ĐHSP
2017
STK03590
42
TT đề thi Olympic 30 tháng 4, lần thứ XXII-2016 Địa lý
Ban tổ chức kỳ thi
ĐHQG HN
2016
STK03591
43
TT đề thi Olympic 30 tháng 4, lần thứ XXII-2016 Địa lý
Ban tổ chức kỳ thi
ĐHQG HN
2016
STK03592
44
Phân tích bảng số liệu vẽ biểu độ lược đồ Việt Nam
PGS.TS Nguyễn Đức Vũ
ĐHQG HN
2015
STK03593
45
Phân tích bảng số liệu vẽ biểu độ lược đồ Việt Nam
PGS.TS Nguyễn Đức Vũ
ĐHQG HN
2015
STK03594
46
Phân tích bảng số liệu vẽ biểu độ lược đồ Việt Nam
PGS.TS Nguyễn Đức Vũ
ĐHQG HN
2015
STK03595
47
Tập bản đồ địa lý tự nhiên đại cương
Ngô Đạt Tam
GDVN
2016
STK03596
48
Tập bản đồ địa lý tự nhiên đại cương
Ngô Đạt Tam
GDVN
2016
STK03597
49
Tập bản đồ địa lý tự nhiên đại cương
Ngô Đạt Tam
GDVN
2016
STK03598
50
Tập bản đồ địa lý tự nhiên đại cương
Ngô Đạt Tam
GDVN
2016
STK03599DANH MỤC SÁCH MÔN SINH HỌC
NH 2016-2017
STT
TÊN SÁCH
TÊN TÁC GiẢ
TÊN NHÀ XB
NĂM XB
MÃ SỐ ĐĂNG KÝ
1
Phương pháp giải các dạng bài toán Sinh học trong kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay
Phan Khắc Nghệ
ĐHQG HN
2016
STK02538
2
Phương pháp giải các dạng bài toán Sinh học trong kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay
Phan Khắc Nghệ
ĐHQG HN
2016
STK02539
3
Bộ đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học
Phan Khắc Nghệ
ĐHQG HN
2016
STK02540
4
Bộ đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học
Phan Khắc Nghệ
ĐHQG HN
2016
STK02541
DANH MỤC SÁCH MÔN  GIÁO DỤC CÔNG DÂN
NH 2016-2017
STT
TÊN SÁCH
TÊN TÁC GiẢ
TÊN NHÀ XB
NĂM XB
MÃ SỐ ĐĂNG KÝ
1
Trắc nghiệm giáo dục công dân 12
Nguyễn Thị Thanh Mai
Giáo dục Việt nam
2016
STK05000
2
Trắc nghiệm giáo dục công dân 12
Nguyễn Thị Thanh Mai
Giáo dục Việt nam
2016
STK05001
3
Trắc nghiệm giáo dục công dân 12
Nguyễn Thị Thanh Mai
Giáo dục Việt nam
2016
STK05002
4
Trắc nghiệm giáo dục công dân 12
Nguyễn Thị Thanh Mai
Giáo dục Việt nam
2016
STK05003
5
Trắc nghiệm giáo dục công dân 12
Nguyễn Thị Thanh Mai
Giáo dục Việt nam
2016
STK05004
6
Hướng dẫn dạy học về phòng, chống tham nhũng
Nguyễn Thanh Bình
ĐHQG HN
2015
STK05005
7
Hướng dẫn dạy học về phòng, chống tham nhũng
Nguyễn Thanh Bình
ĐHQG HN
2015
STK05006
8
Hướng dẫn dạy học về phòng, chống tham nhũng
Nguyễn Thanh Bình
ĐHQG HN
2015
STK05007
9
Hướng dẫn dạy học về phòng, chống tham nhũng
Nguyễn Thanh Bình
ĐHQG HN
2015
STK05008
DANH MỤC SÁCH MÔN TÂM LÝ XÃ HỘI
NH 2016-2017
STT
TÊN SÁCH
TÊN TÁC GiẢ
TÊN NHÀ XB
NĂM XB
MÃ SỐ ĐĂNG KÝ

155 món ăn ngon miệng
Phương Thanh
Đà nẵng
2016
STK04541

155 món ăn ngon miệng
Phương Thanh
Đà nẵng
2016
STK04542

100 món ăn ngon miệng dễ làm
Phương Thanh
Đà nẵng
2016
STK04543

100 món ăn ngon miệng dễ làm
Phương Thanh
Đà nẵng
2016
STK04544

DANH MỤC SÁCH MÔN NGỮ VĂN
NH 2016-2017
STT
TÊN SÁCH
TÊN TÁC GiẢ
TÊN NHÀ XB
NĂM XB
MÃ SỐ ĐĂNG KÝ
1
Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam
Nguyễn Lân
Đà nẵng
2016
STK00601
2
Vợ Nhặt
Kim Lân
Văn học
2016
STK00602
3
Vợ Nhặt
Kim Lân
Văn học
2016
STK00603
4
Vợ Nhặt
Kim Lân
Văn học
2016
STK00604
5
101 đề và bài văn hay 10
Lê Phương Liên
ĐHQG HN
2014
STK00605
6
101 đề và bài văn hay 10
Lê Phương Liên
ĐHQG HN
2014
STK00606
7
101 đề và bài văn hay 10
Lê Phương Liên
ĐHQG HN
2014
STK00607
8
Những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi 10
Tạ Đức Hiền
ĐHQG HN
2016
STK00608
9
Những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi 10
Tạ Đức Hiền
ĐHQG HN
2016
STK00609
10
Những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi 10
Tạ Đức Hiền
ĐHQG HN
2016
STK00610
11
Tổng tập đề thi olympic 30 tháng 4 Ngữ văn 10
Ban tổ chức kỳ thi
ĐHQG HN
2016
STK00611
12
Bồi dưỡng Ngữ Văn 11
Đỗ Kim Hảo
ĐHQG HN
2016
STK00612
13
Bồi dưỡng Ngữ Văn 11
Đỗ Kim Hảo
ĐHQG HN
2016
STK00613
14
Bồi dưỡng Ngữ Văn 11
Đỗ Kim Hảo
ĐHQG HN
2016
STK00614
15
Tổng tập đề thi olympic 30 tháng 4 Ngữ văn 11
Ban tổ chức kỳ thi
ĐHQG HN
2016
STK00615
16
Bài tập đọc hiểu và làm văn 11
Nguyễn Lê Huân
ĐHQG HN
2016
STK00616
17
Bài tập đọc hiểu và làm văn 11
Nguyễn Lê Huân
ĐHQG HN
2016
STK00617
18
Bài tập đọc hiểu và làm văn 11
Nguyễn Lê Huân
ĐHQG HN
2016
STK00618
19
Chuyên đề chuyên sâu bồi dưỡng Ngữ văn 11
Nguyễn Tấn Huy
ĐHQG HN
2015
STK00619
20
Hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn
Lê Kim Long
Bách khoa HN
2016
STK00620
21
Hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn
Lê Kim Long
Bách khoa HN
2016
STK00621
22
Tổng ôn tập môn Ngữ văn
Trịnh Thị Minh Hương
ĐHQG HN
2016
STK00622
23
Tổng ôn tập môn Ngữ văn
Trịnh Thị Minh Hương
ĐHQG HN
2016
STK00623
24
Tổng ôn tập môn Ngữ văn
Trịnh Thị Minh Hương
ĐHQG HN
2016
STK00624
25
TT 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Ngữ văn
Ban tổ chức kỳ thi
ĐHQG HN
2014
STK00625
26
TT 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Ngữ văn
Ban tổ chức kỳ thi
ĐHQG HN
2014
STK00626
27
Ôn luyện  thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Ngữ văn
Lã Nhâm Thìn
ĐHSP Hà Nội
2016
STK00627
28
Ôn luyện  thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Ngữ văn
Lã Nhâm Thìn
ĐHSP Hà Nội
2016
STK00628
29
Ôn luyện  thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Ngữ văn
Lã Nhâm Thìn
ĐHSP Hà Nội
2016
STK00629
30
Ôn luyện  thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Ngữ văn
Lã Nhâm Thìn
ĐHSP Hà Nội
2016
STK00630
31
Ôn luyện  thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Ngữ văn
Lã Nhâm Thìn
ĐHSP Hà Nội
2016
STK00631
32
Chuẩn bị tốt nhất kỳ thi THPT Quốc gia Ngữ văn tập 1 Đọc hiểu văn bản
Nguyễn Phước Bảo Khôi
ĐHSP TPHCM
2016
STK00632
33
Chuẩn bị tốt nhất kỳ thi THPT Quốc gia Ngữ văn tập 1 Đọc hiểu văn bản
Nguyễn Phước Bảo Khôi
ĐHSP TPHCM
2016
STK00633
34
Chuẩn bị tốt nhất kỳ thi THPT Quốc gia Ngữ văn tập 1 Đọc hiểu văn bản
Nguyễn Phước Bảo Khôi
ĐHSP TPHCM
2016
STK00634
35
Chuẩn bị tốt nhất kỳ thi THPT Quốc gia Ngữ văn tập 2 Nghị luận xã hội
Nguyễn Phước Bảo Khôi
ĐHSP TPHCM
2016
STK00635
36
Chuẩn bị tốt nhất kỳ thi THPT Quốc gia Ngữ văn tập 2 Nghị luận xã hội
Nguyễn Phước Bảo Khôi
ĐHSP TPHCM
2016
STK00636
37
Chuẩn bị tốt nhất kỳ thi THPT Quốc gia Ngữ văn tập 2 Nghị luận xã hội
Nguyễn Phước Bảo Khôi
ĐHSP TPHCM
2016
STK00637
38
Chuẩn bị tốt nhất kỳ thi THPT Quốc gia Ngữ văn tập 3 Nghị luận văn học
Nguyễn Phước Bảo Khôi
ĐHSP TPHCM
2016
STK00638
39
Chuẩn bị tốt nhất kỳ thi THPT Quốc gia Ngữ văn tập 3 Nghị luận văn học
Nguyễn Phước Bảo Khôi
ĐHSP TPHCM
2016
STK00639
40
Chuẩn bị tốt nhất kỳ thi THPT Quốc gia Ngữ văn tập 3 Nghị luận văn học
Nguyễn Phước Bảo Khôi
ĐHSP TPHCM
2016
STK00640
41
Tinh tuyển những bài văn nghị luận
Ths. Nguyễn Thành Huân
ĐHQG HN
2017
STK00641
42
Tinh tuyển những bài văn nghị luận
Ths. Nguyễn Thành Huân
ĐHQG HN
2017
STK00642

DANH MỤC SÁCH MÔN TOÁN
NH 2016-2017
STT
TÊN SÁCH
TÊN TÁC GiẢ
TÊN NHÀ XB
NĂM XB
MÃ SỐ ĐĂNG KÝ
1
Tự luyện Violympic Toán 10 tập 1
Nguyễn Phúc Long
GDVN
2014
STK00088
2
Tự luyện Violympic Toán 10 tập 2
Nguyễn Phúc Long
GDVN
2014
STK00089
3
Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Toán 10
Ban tổ chức kỳ thi
ĐHQG HN
2014
STK00090
4
Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Toán 10
Ban tổ chức kỳ thi
ĐHQG HN
2014
STK00091
5
Tổng tập đề thi Olympic 30 tháng 3 Toán 10 ( từ năm 2010 đến năm 2014)
Ban tổ chức kỳ thi
ĐHQG HN
2016
STK00092
6
Tổng tập đề thi Olympic 30 tháng 3 Toán 10 ( từ năm 2010 đến năm 2014)
Ban tổ chức kỳ thi
ĐHQG HN
2016
STK00093
7
40 đề kiểm tra trắc nghiệm toán 10
Lê Hồng Đức
ĐHQG HN
2017
STK00094
8
40 đề kiểm tra trắc nghiệm toán 10
Lê Hồng Đức
ĐHQG HN
2017
STK00095
9
40 đề kiểm tra trắc nghiệm toán 10
Lê Hồng Đức
ĐHQG HN
2017
STK00096
10
40 đề kiểm tra trắc nghiệm toán 10
Lê Hồng Đức
ĐHQG HN
2017
STK00097
11
40 đề kiểm tra trắc nghiệm toán 10
Lê Hồng Đức
ĐHQG HN
2017
STK00098
12
Tự luyện Violympic Toán 11 tập 1
Trần Duy Sử
GDVN
2014
STK00099
13
Tự luyện Violympic Toán 11 tập 2
Trần Duy Sử
GDVN
2014
STK00100
14
40 đề kiểm tra trắc nghiệm toán 11
Lê Hồng Đức
ĐHQG HN
2017
STK00101
15
40 đề kiểm tra trắc nghiệm toán 11
Lê Hồng Đức
ĐHQG HN
2017
STK00102
16
40 đề kiểm tra trắc nghiệm toán 11
Lê Hồng Đức
ĐHQG HN
2017
STK00103
17
40 đề kiểm tra trắc nghiệm toán 11
Lê Hồng Đức
ĐHQG HN
2017
STK00104
18
40 đề kiểm tra trắc nghiệm toán 11
Lê Hồng Đức
ĐHQG HN
2017
STK00105
19
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 12
Nguyễn Phú Khánh
ĐHQG HN
2016
STK00106
20
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 12
Nguyễn Phú Khánh
ĐHQG HN
2016
STK00107
21
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 12
Nguyễn Phú Khánh
ĐHQG HN
2016
STK00108
22
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 12
Nguyễn Phú Khánh
ĐHQG HN
2016
STK00109
23
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 12
Nguyễn Phú Khánh
ĐHQG HN
2016
STK00110
24
Tự luyện Violympic Toán 12 tập 1
Nguyễn Sỹ Đức
GDVN
2014
STK00111
25
Tự luyện Violympic Toán 12 tập 2
Nguyễn Sỹ Đức
GDVN
2014
STK00112
26
Phương pháp giải toán hình học trong không gian TL và TN dành cho học sinh 11-12 ôn thi THPT Quốc gia
Nguyễn Ngọc Thu
ĐHQG HN
2017
STK00113
27
Phương pháp giải toán hình học trong không gian TL và TN dành cho học sinh 11-12 ôn thi THPT Quốc gia
Nguyễn Ngọc Thu
ĐHQG HN
2017
STK00114
28
Phương pháp giải toán hình học trong không gian TL và TN dành cho học sinh 11-12 ôn thi THPT Quốc gia
Nguyễn Ngọc Thu
ĐHQG HN
2017
STK00115
29
Hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT quốc gia môn Toán
Lê Kim Long
Bách khoa hà nội
2016
STK00116
30
Hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT quốc gia môn Toán
Lê Kim Long
Bách khoa hà nội
2016
STK00117
31
Hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT quốc gia môn Toán
Lê Kim Long
Bách khoa hà nội
2016
STK00118
32
Bài tập trắc nghiệm môn Toán
Hà Văn Chương
ĐHQG HN
2016
STK00119
33
Bài tập trắc nghiệm môn Toán
Hà Văn Chương
ĐHQG HN
2016
STK00120
34
Bài tập trắc nghiệm môn Toán
Hà Văn Chương
ĐHQG HN
2016
STK00121
35
Bài tập trắc nghiệm môn Toán
Hà Văn Chương
ĐHQG HN
2016
STK00122
36
Bài tập trắc nghiệm môn Toán
Hà Văn Chương
ĐHQG HN
2016
STK00123
37
Ghi nhớ kiến thức Toán 11 bằng bản đồ tư duy

GDVN
2014
STK00124
38
Ghi nhớ kiến thức Toán 12 bằng bản đồ tư duy

GDVN
2014
STK00125

DANH MỤC SÁCH MÔN VẬT LÝ
NH 2016-2017
STT
TÊN SÁCH
TÊN TÁC GiẢ
TÊN NHÀ XB
NĂM XB
MÃ SỐ ĐĂNG KÝ
1
Hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa vật lý
Lê Văn Thời
NXB Trẻ
2010
STK 01557
2
Chuyên đề bồi dưỡng và nâng cao Vật lý 12 Trắc nghiệm - tự luận ( chương trình nâng cao)
Vũ Thị Phát Minh
ĐHQG TPHCM
2013
STK 01558
3
Học tốt Vật lý 12 ( chương trình chuẩn)
Vũ Thị Phát Minh
ĐHQG HN
2014
STK 01559
4
Học tốt Vật lý 12 ( chương trình chuẩn)
Vũ Thị Phát Minh
ĐHQG HN
2014
STK 01560
5
Phương pháp giải bài tập Vật lý 12
Phạm Thế Dân
TH TPHCM
2013
STK 01561
6
Phương pháp giải bài tập Vật lý 12
Phạm Thế Dân
TH TPHCM
2013
STK 01562
7
Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4 lần thứ XXI - 2015 Vật lí
Ban tổ chức kỳ thi
ĐHQG HN
2015
STK 01563
8
Phương pháp giải trắc nghiệm Vật lý theo chuyên đề tập 2
Chu Văn Lanh
ĐHQG HN
2014
STK 01564