Trường THPT Nguyễn Huệ

M

Hình ảnh hội thi trường THPT Nguyễn Huệ với "Hội thi nét đẹp thanh niên" ngày 9/10/2016

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016
Ngày 9/10/2016, THPT Nguyễn Huệ đã tham gia "Hội thi nét đẹp thanh niên" do thị đoàn Bình Long tổ chức và đã xuất sắc đạt được hai giải nhì. Dưới đây là một số hình ảnh trong hội thi này:


  • http://www.truongnguyenhue.edu.vn/2016/10/hinh-anh-hoi-thi-truong-thpt-nguyen-hue.html
Hãy gửi ý kiến của bạn về [email protected] hoặc bình luận dưới đây.

All comments [ 0 ]


Your comments

click top