Trường THPT Nguyễn Huệ

M

Hình ảnh đại hội Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ 06/09/2016

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016
Hôm nay, ngày 06/09/2016 đoàn trường THPT Nguyễn Huệ đã tổ chức đại hội đoàn năm học 2016-2017. Dưới đây là một số hình ảnh trong đại hội:


  • http://www.truongnguyenhue.edu.vn/2016/09/hinh-anh-ai-hoi-oan-truong-thpt-nguyen-hue.html
Hãy gửi ý kiến của bạn về [email protected] hoặc bình luận dưới đây.

All comments [ 0 ]


Your comments

click top