Trường THPT Nguyễn Huệ

M

Hướng DẫnTạo bài giảng Elearning bằng Ispring Suite

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

PHẦN 1:


PHẦN 2:


PHẦN 3:


PHẦN 4:


PHẦN 5:


PHẦN 6:


PHẦN 7:


  • http://www.truongnguyenhue.edu.vn/2016/03/huong-dantao-bai-giang-elearning-bang.html
Hãy gửi ý kiến của bạn về [email protected] hoặc bình luận dưới đây.

All comments [ 0 ]


Your comments

click top